Solicitare informații. Legislație

  • Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001:
  • Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001
  • Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație adm. (refuz și netrimitere în termen legal)

 

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5


(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

  • Opis legislativ primarie.pdf

 

2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice.

3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

4. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.

6. Programele si strategiile proprii.

7. Lista cuprinzând documentele de interes public:               2019                  

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii.

9. Modalitatile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Achiziții publice

  • Centralizator achizitii publice
  • Programul anual al achizițiilor publice
  • Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei

Declaratii de avere si interese

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR All Rights Reserved.