Sedinte ale Consiliului Local

2024

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

2021

 

 

 

2020

 

 

 

2019

 

2018

 

2017

 

 

 

2016

 • Hot. nr. 01/01.02.2016 privind alegerea presedintelui de sedintă.
 • Hot. nr. 02/01.02.2016 privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Gheorghe Doja.
 • Hot. nr. 03/01.02.2016 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2016.
 • Hot. nr. 04/01.02.2016 privind organizarea structurii de specialitate cu atribuţiiîn domeniul U.A.T.
 • Hot. nr. 05/01.02.2016 privind acordarea unor facilităţi fiscale aferente obligaţiilor de plată datorate bugetului local.
 • Hot. nr. 06/01.02.2016 privind organizarea reţelei şcolare la nivelul com. Gh. Doja, pentru anul şcolar 2016- 2017.
 • Hot. nr. 07/01.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 35 din 30.09.2015.
 • Hot. nr. 08/01.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, cu nr. 15/12.03.2015.
 • Hot. nr. 09/01.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, cu nr. 16/12.03.2015.
 • Hot. nr. 10/01.02.2016 privind aprob. Bug. local, a Listei obiectivelor de investiţii şi a Programului anual al achiziţiilor publice.
 • Hot. nr. 11/01.02.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada MARTIE 2016- MAI 2016.
 • Hot. nr. 12/01.02.2016 privind transformarea unei funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
 • Hot. nr. 13/16.03.2015 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local.
 • Hot. nr. 14/16.03.2015 privind rectif. bug. local, modif. şi compl. Listei de investiţii şi modifi. şi compl. prg. anual al ach. pub.
 • Hot. nr. 15/16.03.2015 privind stab. norm. de chelt. lunare cu carburantul auto pt. auto din dotarea CL al com. Gh. Doja.
 • Hot. nr. 16/16.03.2015 privind mod. de identif. a benef. şi mod. de sol. a sit. id. în ved. acordării tich. sociale pt. grădiniţă.
 • Hot. nr. 17/16.03.2015 privind transformarea unei funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
 • Hot. nr. 18/16.03.2015 privind aprob. achiziţionării serv. juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprez. în litigiile juridice.

 

Mandat nou 2016

 

 

2015

 • Hot. nr. 01/21.01.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 02/21.01.2015 privind aprob. propunerii privind eval. performanţelor profesionale indiv. ale secr. com. Ghe. Doja.
 • Hot. nr. 03/21.01.2015 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 04/21.01.2015 privind acoperirea definitivă din excedentul anului 2013 a deficitului secţiunii func. a anului 2014.
 • Hot. nr. 05/21.01.2015 privind aprobarea structurii org. şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului.
 • Hot. nr. 06/13.02.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada MARTIE 2015 - MAI 2015.
 • Hot. nr. 07/13.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare la nivelul com. Gheorghe Doja, pentru anul şcolar 2015- 2016.
 • Hot. nr. 08/13.02.2015 privind decont. chelt. de transport pt. cadrele did. ce nu dispun de loc. pe terit. com. Ghe. Doja.
 • Hot. nr. 09/13.02.2015 privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea unui teren.
 • Hot. nr. 10/13.02.2015 privind aprobarea Bugetului local, a Listei obiectivelor de investiţii.
 • Hot. nr. 11/13.02.2015 privind cofinanţarea proiectului „Modernizare teren de sport''.
 • Hot. nr. 12/12.03.2015 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
 • Hot. nr. 13/12.03.2015 privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea unui teren.
 • Hot. nr. 14/12.03.2015 privind aprobarea aderării Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, la teritoriul LEADER.
 • Hot. nr. 15/12.03.2015 privind modificarea H.C.L. nr. 19 din 20.06.2014.
 • Hot. nr. 16/12.03.2015 privind modificarea H.C.L. nr. 20 din 20.06.2014.
 • Hot. nr. 17/01.04.2015 privind predarea către Min. Dezv. Reg. şi Adm. Publice prin Comp. Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, Judeţul Ialomiţa”
 • Hot. nr. 18/01.04.2015 privind instrumentarea Proiectului „Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Aşezământului Cultural Cămin
  Cultural - Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, Judeţul Ialomiţa”
 • Hot. nr. 19/30.04.2015 privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol.
 • Hot. nr. 20/30.04.2015 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2015.
 • Hot. nr. 21/30.04.2015 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
 • Hot. nr. 22/30.04.2015 privind revocarea Hotărârilor referitoare la P.U.Z. şi R.L.U.
 • Hot. nr. 23/30.04.2015 privind revocarea Hotărârilor referitoare la P.U.Z. şi R.L.U.
 • Hot. nr. 24/25.06.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada IUNIE 2015 - AUGUST 2015.
 • Hot. nr. 25/25.06.2015 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
 • Hot. nr. 26/25.06.2015 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local.
 • Hot. nr. 27/25.06.2015 privind rectificarea Bugetului local şi modificarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2015.
 • Hot. nr. 28/23.07.2015 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
 • Hot. nr. 29/23.07.2015 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2015.
 • Hot. nr. 30/23.07.2015 privind rectificarea Bugetului local, modificarea şi completarea Listei de investiţii.
 • Hot. nr. 31/23.07.2015 privind revocarea Hotărârii nr. 23 din 21.05.2013.
 • Hot. nr. 32/19.08.2015 privind rectificarea Bugetului local.
 • Hot. nr. 33/19.08.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 34/30.09.2015 privind rectif. bug. loc, modif. şi compl. listei de inv. şi modif. şi compl. prg. anual al achiziţiilor.
 • Hot. nr. 35/30.09.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016.
 • Hot. nr. 36/22.10.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 37/22.10.2015 privind aprobarea tipului, numărului şi cuantumului burselor şcolare.
 • Hot. nr. 38/22.10.2015 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2015.
 • Hot. nr. 39/22.10.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public.
 • Hot. nr. 40/22.10.2015 privind rectificarea Bugetului local, modificarea şi completarea Listei de investiţii.
 • Hot. nr. 41/27.11.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada DECEMBRIE 2015- FEBRUARIE 2016.
 • Hot. nr. 42/27.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016.
 • Hot. nr. 43/27.11.2015 privind rectificarea Bugetului local, modificarea şi completarea Listei de investiţii şi modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice.
 • Hot. nr. 44/27.11.2015 privind constatarea încetării contractului de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013.

 

 

2014

 • Hot. nr. 01/04.02.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada FEBRUARIE 2014 - APRILIE 2014.
 • Hot. nr. 02/04.02.2014 privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
  secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2013.
 • Hot. nr. 03/04.02.2014 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 04/04.02.2014 privind aprobarea conces. prin licit. publică a sup. de 1.336 mp ter. intrav., cat. de fol. curţi-constr, aparţinând domeniului privat al com. Ghe. Doja, jud. Ialomiţa, în vederea construirii imobilului“Complex prestări-servicii şi comerţ”
 • Hot. nr. 05/04.02.2014 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2014, pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 06/04.02.2014 privind aprobarea Bugetului local, a Listei obiectivelor de investiţii şi a Programului anual al achiziţiilor
  publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2014.
 • Hot. nr. 07/31.03.2014 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 08/31.03.2014 privind organizarea reţelei şcolare la nivelul com. Ghe. Doja, jud. IL pentru anul şcolar 2014- 2015.
 • Hot. nr. 09/31.03.2014 privind modif. anx. nr. 2 la HCL al com. Gheorghe Doja nr. 30 din 25.07.2013 prin care s-a aprobat structura organizatorică şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 10/31.03.2014 privind aprob. ct. anual de execuţie a bug. loc. la nivelul com. Ghe. Doja, jud. Ialomiţa, pe anul 2013
 • Hot. nr. 11/31.03.2014 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Generalşi a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 12/31.03.2014 privind aprob. modif. şi completării Statutului Asociaţiei pt. Dezv. Infrastructurii Locale a jud. IL.
 • Hot. nr. 13/31.03.2014 privind actualizarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR,  la niv. com. Ghe. Doja,  jud. Ialomiţa, pe anul 2014.
 • Hot. nr. 14/31.03.2014 privind aprob. criteriilor şi pct. aferente acestora nec. atribuirii terenurilor aflate în dom. privat al U.A.T. pt. constr. unei locuinţe prop. pers. precum şi a criteriilor supl. în vederea atrib. ter. disponibile, conf. Legii nr. 15/2003.
 • Hot. nr. 15/29.05.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada MAI 2014 - IULIE 2014.
 • Hot. nr. 16/29.05.2014 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 17/29.05.2014 privind aprob. contului de ex. bug. pentru trim. I al anului 2014, la nivelul com. Ghe. Doja, jud. IL.
 • Hot. nr. 18/29.05.2014 privind aprob. conces. prin licitaţie publică a unui nr. de 5 loturi de teren intr. (loturile nr. 41, 54, 35, 38, 43), în sup. tot. de 5.004 m.p. apa. dom. privat al com. Ghe. Doja, jud. IL, în vederea constr. de locuinţe pr. pers.
 • Hot. nr. 19, 20, 21/20.06.2014
 • Hot. nr. 22, 23, 24/17.07.2014
 • Hot. nr. 25/19.09.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 26/19.09.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 27/19.09.2014 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent”CONSTRUCŢIE DEPOZIT LEGUME FRUCTE”
 • Hot. nr. 28/19.09.2014 privind aprobarea noii cote de contribuţie proprie a comunei Gheorghe Doja.
 • Hot. nr. 29/19.09.2014 privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor.
 • Hot. nr. 30/19.09.2014 privind rectificarea bugetului local.
 • Hot. nr. 31/19.09.2014 privind aprobarea transmiterii imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat.
 • Hot. nr. 32/30.10.2014 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 27 din 15.06.2011.
 • Hot. nr. 33/30.10.2014 privind revocarea Hotărârii nr. 31 din 19.09.2014.
 • Hot. nr. 34/30.10.2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin C.N.I.” S.A
 • Hot. nr. 35/30.10.2014 privind instr. Proiectului „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cult. Cămin Cultural''
 • Hot. nr. 36/30.10.2014 privind rectificarea bugetului local.
 • Hot. nr. 37/30.10.2014 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
 • Hot. nr. 38/30.10.2014 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2014.
 • Hot. nr. 39/30.10.2014 privind apr. Strategiei de Dezv. Locală a com. Gheorghe Doja, judeţul IL, pt. perioada 2014-2020.
 • Hot. nr. 40/28.11.2014 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
 • Hot. nr. 41/28.11.2014 privind aprobarea tipului, nr. şi cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor.
 • Hot. nr. 42/28.11.2014 privind rectificarea bugetului local, modificarea şi completarea listei de investiţii.
 • Hot. nr. 43/28.11.2014 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.
 • Hot. nr. 48/23.12.2014 privind rectificarea bugetului local.

 

 

2013

 • Hot. nr. 01/31.01.2013 privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Gheorghe Doja, jud. IL, pe anul 2012.
 • Hot. nr. 02/31.01.2013 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2013, pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
 • Hot. nr. 03/31.01.2013 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
 • Hot. nr. 04/31.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
 • Hot. nr. 05/31.01.2013 privind organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2013- 2014
 • Hot. nr. 06/31.01.2013 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a suprafeţei de teren 217,3907 ha păşune, teren ce aparţine domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
 • Hot. nr. 07/28.02.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada MARTIE 2013 - MAI 2013.
 • Hot. nr. 08/28.02.2013 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 09/28.02.2013 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 45 din 16.12.2011 prin care s-a aprobat structura organizatorică şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, jud. IL
 • Hot. nr. 10/28.02.2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 4 din 31.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 11/28.02.2013 privind acordarea ajutoarelor de urgenţă, familiilor sau persoanelor singure, la nivelul comunei GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA.
 • Hot. nr. 12/28.02.2013 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2012.
 • Hot. nr. 13/03.04.2013 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe
  teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
 • Hot. nr. 14/03.04.2013 privind aprobarea bugetului local la nivelul comunei Gheorghe Doja, jud. IL, pe anul 2013 cu ANEXA
 • Hot. nr. 15/03.04.2013 privind aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2013
 • Hot. nr. 16/03.04.2013 privind aprobarea tipului, numărului şi cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din cadrul
  Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2012-2013
 • Hot. nr. 17/29.04.2013 privind decont. chelt. de trans. pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 18/29.04.2013 privind aprob. contului de ex. bug. pentru trim. I 2013, la niv. com. Gheorghe Doja, jud. IL.
 • Hot. nr. 19/29.04.2013 privind rectif. bug. local, modif. şi comp. listei de investiţii precum şi modificarea şi completarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2013
 • Hot. nr. 20/29.04.2013 privind asigurarea şi susţinerea integrală a contribuţiei financiare aferente finalizării proiectului
  « BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II» la comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 21/21.05.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 21.05.2013 – 31.07.2013.
 • Hot. nr. 22/21.05.2013 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe
  teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
 • Hot. nr. 23/21.05.2013 privind aprobarea implementării proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante”
 • Hot. nr. 24/11.07.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada AUGUST 2013 – OCTOMBRIE 2013.
 • Hot. nr. 25/11.07.2013 privind decontarea chelt. de transp. pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul com. Ghe. Doja, jud. IL
 • Hot. nr. 26/11.07.2013 privind aprob. contului de execuţie bug. pt trim. II al anului 2013, la niv. com. Ghe. Doja, jud. IL.
 • Hot. nr. 27/11.07.2013 privind rectificarea bugetului local, modificarea şi completarea listei de investiţii precum şi modificarea
  şi completarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2013.
 • Hot. nr. 28/11.07.2013 privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contr. de achiziţie publică de “Pietruire străzi în com. Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” Consiliul Local al com. Gheorghe Doja, jud. IL.
 • Hot. nr. 29/11.07.2013 privind aprobarea constituirii dreptului de servitute, cu titlu gratuit, de trecere continuă şi perpetuă, cu piciorul şi cu mijloace auto, asupra terenului extravilan, aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, având categoria păşune, situatîn tarlaua 89/9/2, în suprafaţă de 8536 m.p., cu nr. cadastral 20499, pe toată durata existenţei capacităţilor energetice, în favoarea S.C.Enel Distribuţie Dobrogea S.A.
 • Hot. nr. 30/25.07.2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 31/23.09.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 32/23.09.2013 privind rectificarea bugetului local, modificarea şi completarea listei de investiţii precum şi modificarea şi completarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2013.
 • Hot. nr. 33/23.09.2013 privind completarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 23 din 16.05. 2011 privind însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 34/23.09.2013 privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute de trecere, cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei capacităţilor energetice, asupra unei porţiuni de 31 m.p. din drumul de exploataţie agricolă De 53/4, aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa şi asupra suprafeţei de 20 m.p. din tarlaua PDP 54, aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în favoarea S.C.Enel Distribuţie Dobrogea S.A.
 • Hot. nr. 35/31.10.2013 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent ,, CONSTRUIRE SOLAR PARK 0,999 MW, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,
 • Hot. nr. 36/31.10.2013 privind aprob. contului de execuţie bug. pt. trim.l III al anului 2013, la niv. com. Gh. Doja, jud. IL
 • Hot. nr. 37/31.10.2013 privind rectificarea bugetului local, modificarea şi completarea listei de investiţii precum şi modificarea şi completarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2013
 • Hot. nr. 38/31.10.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada NOIEMBRIE 2013 –IANUARIE 2014
 • Hot. nr. 39/31.10.2013 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
 • Hot. nr. 40/31.10.2013 privind suplim. numărului personalului nedidactic din cadrul Şc. Gimnaziale din com. Gh. Doja, jud. IL
 • Hot. nr. 41/31.10.2013 privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra unei porţiuni din drumul de exploataţie agricolă De 13 şi asupra drumului de exploataţie agricolă De 53/2, ambele aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,în favoarea S.C. BB CENTRALE FOTOVOLTAICE PROIECT 1 S.R.L.
 • Hot. nr. 42/31.10.2013 privind reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin dom. public al com. Gheorghe Doja, jud. IL
 • Hot. nr. 43/26.11.2013 privind modif. poz. nr. 72 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 23 din 16.05.2011 privind însuşirea inventarului dom. privat al com. Ghe. Doja, jud. IL, astfel cum a fost compl. prin HCL nr. 33 din 23.09.2013.
 • Hot. nr. 44/26.11.2013 privind aprob. Raportului de evaluare şi vân. ter. situat în com. Ghe. Doja, jud. IL, str. Cofetăriei, nr. 46 A către dl. Eftimescu Aurel-Ionel
 • Hot. nr. 45/26.11.2013 privind aprob. constituirii dreptului de uz si servitute de trecere, cu titlu gratuit, asupra unei porţiuni din drumul de expl. agr. De 97/4/1, pe o lungime de 400 m şi o lăţime de 4 m, aparţinând dom. public al com. Ghe. Doja, jud. IL,în favoarea S.C. GHEORGHE DOJA SOLAR PARK S.R.L.
 • Hot. nr. 46/26.11.2013 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu titlu gratuit, asupra suprafeţei de 20 m.p. din tarlaua PDP 54, aparţinând dom. privat al com. Ghe. Doja, jud. IL, în favoarea S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A., în vederea amplasării unei linii electrice subterane LES 20kv
 • Hot. nr. 47/26.11.2013 privind decontarea chelt. de transp. pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe terit. com. Ghe. Doja, jud. IL.
 • Hot. nr. 48/26.11.2013 privind aprobarea tipului, numărului şi cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2013-2014.
 • Hot. nr. 49/26.11.2013 privind rectificarea bugetului local, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2013
 • Hot. nr. 50/17.12.2013 privind aprob. cont. de execuţie bug. pentru trim. IV al anului 2013, la niv. com. Gh. Doja, jud. IL.
 • Hot. nr. 51/17.12.2013 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gh. Doja, jud. Ialomiţa.
 • Hot. nr. 52/17.12.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014, la nivelul com. Gh. Doja, jud. Ialomiţa
 • Hot. nr. 54/17.12.2013 privind rectificarea bugetului local, la nivelul com. Ghe. Doja, jud. Ialomiţa, pe anul 2013.

 

 

2012

 

 

HOT. 2008   HOT. 2009   HOT. 2010    

 

 HOT. 2011    HOT. martie 2011    HOT. aprilie 2011     HOT. mai 2011   HOT. iunie 2011   HOT. august 2011        

 

 

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.