Educatie - Cultura - Sanatate    Viata sociala - Evenimente    Agenti economici locali

 

Informatii despre comunitatea noastra.

 

Istoria

Aproximativ 200 de munteni veniţi în primăvara anului 1920 au format pe ambele maluri ale văii ce constituie  o prelungire a lacului Fundata,  un sat de colonişti, numit “Valea lui Siman”.Veniţi din satele prahovene, primii locuitori ai acestor meleaguri s-au aşezat grupaţi, menţinând  simbolic denumirea  localităţii de origine, astfel: Râncezi, se numeşte partea  estică a localităţii, Drajna, partea centrală a localităţii, iar Ciorani, partea dinspre vest a localităţii. Prima atestare documentară a aşezării satului pe Valea lui Siman datează din anul 1921 şi este reprezentată de un certificat eliberat de  Regiunea Agricolă Slobozia, la data de 24 octombrie 1923. Coloniştii  s-au aşezat în apropierea lacului Fundata, în vecinătatea loturilor agricole expropriate de la moşierii G. Cantacuzino şi B. Catargiu, mari suprafeţe de teren arabil, numite moşia Andrăşeşti, moşia Miloşeşti, moşia Cadâna şi moşia Orboieşti. Satul propriu-zis s-a ridicat pe moşia Cadâna şi a ocupat, la 25 octombrie 1926, suprafaţa de 126 ha.
          La 1 ianuarie 1926 satul “Valea lui Siman”  devine sat şi reşedinţă de comună cu numele de Principesa Elena. În Decretul Regal nr. 2465 din 25 septembrie 1925 şi în anexele acestui Decret publicat în M.Of. nr. 220 din 7 octombrie 1925, sunt stabilite comunele judeţelor, printre care şi cele ale judeţului Ialomiţa, printre acestea figurând şi comuna Principesa Elena. De la înfiinţare şi până în anul 1929, comuna a făcut parte din plasa Rovine; din anul 1929 comuna a făcut parte din plasa Slobozia.
          Din 7 ianuarie 1948, comuna Principesa Elena poartă denumirea de comuna Gheorghe Doja. În anul 1950, conform Legii nr. 5 publicată în M. Of. nr. 77 din 8 septembrie  1950, comuna Gheorghe Doja a fost trecută raionului Slobozia, regiunea Ialomiţa. Din anul 1968 şi până în prezent, comuna Gheorghe Doja  face parte din judeţul Ialomiţa, cu reşedinţa la Slobozia.

 

Actualitatea

Comuna  Gheorghe Doja  se află aşezată în partea de  sud-est a României, în judeţul Ialomiţa,  la 15 km de Slobozia, în linie dreaptă; faţă de oraşele mai mari, localitatea se află la 105 km de Bucureşti, 110 km de Ploieşti, 110 km de Brăila, 60 km de Călăraşi şi 160 km de Constanţa. Comuna Gheorghe Doja este mărginită la sud şi vest de lacul Fundata, la nord de comuna Miloşeşti, la nord-vest de satul Crunţi, la nord-nord-est de comuna Griviţa, la est de oraşul Amara, la sud-est de satul Misleanu iar la sud-vest de comuna Andrăşeşti. Suprafaţa teritoriului comunei este de 7.369 ha teren extravilan, respectiv 239 ha teren intravilan.

Populaţia comunei Gheorghe Doja era la data de  01.01.2010  de aproximativ 2730 locuitori, de-a lungul ultimilor  10 ani,  numărul locuitorilor comunei fiind într-o uşoară scădere. Pe grupe de vârstă populaţia se prezintă cu aproximaţie, astfel: 0- 18 ani: 625 de persoane; 18-65 ani: 1440 de persoane şi peste 65 de ani: 665 de persoane. Populaţia este compusă din cetăţeni români, de religie ortodoxă (90%) şi religie adventistă de ziua a şaptea (10%). Ponderea persoanelor de sex masculin este de  49,9 %, iar a celor de sex feminin de 50,1 %.
          Structura populaţiei ocupate relevă un profil socio-economic preponderent agricol, peste 80% din populaţia comunei, aptă de muncă, fiind ocupată  cu agricultura. Comuna Gheorghe Doja are un potenţial uman caracteristic localităţilor rurale, în care agricultura constituie funcţiunea dominnată în structura economico-socială,  principal domeniu de ocupare a resurselor de muncă şi, implicit, sursă principală de venituri.

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.