Acte necesare pentru:

Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de către persoana cu deficienţă funcţională gravă

- copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
- opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă - de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomita;
- copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
- copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
- copie după certificatul de căsătorie;
- copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
- actele medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizaţiei lunare;
- copie după decizia de pensie şi cuponul de pensie al persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
- ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – din cadrul Primăriei;
- cererea persoanei cu deficienţă funcţională gravă sau a reprezentantului legal a acesteia, pentru acordarea indemnizaţiei lunare - de la Primarie.

Obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;

- copie acte de identitate ale ambilor părinţii
- certificatul de naştere al minorului în copie şi original
- declaraţie tip – pentru minorii care au vârstă şcolară şi nu frecventează cursurile şcolare
- Cerere tip - MODEL:
Notă: pe cerea tip , la pagina 5 se va completa de către celălalt părinte astfel:
Declar pe propria răspundere că nu beneficiez de alocaţie de stat pentru minorul ....................................................... şi sunt de acord ca de aceasta să beneficieze ....................................... (CELĂLALT PĂRINTE)

Obţinerea alocaţiei complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală - conform OUG nr.105/2003;

Obţinerea alocaţiei de nou-născut;

Întocmirea dosarului de angajare al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;

Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 (3) ani;

Întocmirea dosarului de plasament familial;

Obţinerea trusoului pentru copilul nou-născut.

Formulare tipizate:

 • Formular de cerere-declaratie pe propria raspundere privind Legea nr. 226/2021
 • ACTE necesare acordare ajutor inmormantare beneficiar ajutor social
 • ACTE necesare acordari ajutorului social
 • ACTE necesare ancheta sociala pentru persoane cu handicap
 • ACTE necesare intocmire dosar indemnizatie copii
 • ACTE necesare pentru ajutorul de incalzire populatie
 • ACTE necesare pentru dosarul asistentului personal
 • ACTE necesare pentru intocmirea dosarului de alocatie de stat
 • ACTE necesare pentru intocmirea dosarului de alocatie pentru sustinerea familiei
 • ACTE necesare pentru tichete gradinita
 • CERERE acordare ICC STI AST
 • CERERE declaratie proprie raspundere pentru acordare VMG ASF AIP
 • CERERE simplificata pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala
 • FORMULAR ancheta sociala VMG si ASF
 • MODEL cerere angajare asistent personal
 • MODEL cerere tichete sociale gradinita

2012

 • Planificare privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi activităţile realizate de acestea, conform planului de acţiuni: Martie  Aprilie  
 • Lista ore munca si beneficiari ajutor social pe anul 2012: Martie  Aprilie  Mai  Iunie  Iulie  
© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.